Development Engineer Innovation

Take the lead in the pre-development of innovative premium kitchen appliances in an international environment. 

 

Your mission 

As Development Engineer Innovation you translate new ideas into prototypes or parts of prototypes for our hobs and cooking fume extractors (hoods). During the pre-development phase you have the freedom to find the best technical principle for the solutions of the future. You are responsible for delivering a working prototype that answers a market demand or technical challenge. To reach that goal, you work together with your direct colleagues and 3rd parties like suppliers and knowledge-institutes. Your open and creative mindset inspires others within our R&D-department.  

 

Your role 

You work in close relation with the projectleader pre-development to assess market requests and set goals for pre-development projects. Your role is to evaluate the risks and possibilities of technical issues of those ideas and to create prototypes. In case of a successful pre-development project, you take care of a seamless transfer of your ideas towards the lead engineer of the corresponding product category. 

You are part of the R&D department, consisting of Product Engineering, Laboratory, Modelshop and Project Management. You report directly to the Manager R&D (based in Duiven, The Netherlands). 

 

Qualifications 

 • Bachelor or Master degree in one of these areas: Mechatronics, Applied Physics, Mechanical Engineering or similar 
 • General technical knowledge of air flow, thermodynamics, combustion, mechatronics and specific knowledge of at least one of these fields 
 • Knowledge and experience on product design  
 • Knowledge and experience with product development 
 • Some knowledge and experience with innovation strategies 
 • +5 of years of experience working in international and multidisciplinary teams 
 • Excellent communication skills 
 • Affinity with (premium) consumer goods 
 • Excellent in English and Dutch both orally and in writing  
 • Willing to travel globally 
 • Preference: 3D CAD skills (like Siemens NX) and/or experience with simulations 

 

Responsibilities 

You are responsible for: 

 • The evaluation of risks and possibilities of innovative ideas 
 • Steering and leading the activities of other engineers or third parties within the pre-development projects. 
 • Communication with product management and other stakeholders about wishes, demands and requirements 
 • Requirements and validations of prototypes 

 

We are looking for an enthusiastic and motivated candidate with excellent communication skills. You are a passionate team player, pro-active and well organized. You are able to work on several projects at the same time in a dynamic environment. You are willing to travel occasionally to work together with our international colleagues at location.  You have a hands-on mentality and affinity for kitchen appliances and cooking.???? 

 

ATAG Benelux and Hisense Group 

Our R&D department in Duiven is recognized as R&D competence center for hobs and cooking fume extractors for our worldwide market of the Hisense Europe Group. As part of R&D Cooking, we also support other development centers. 

The Hisense Europe Group is a leading supplier of white good appliances incorporating the international brands Hisense, Gorenje and the premium brand ASKO, as well as our Dutch brands ATAG, Pelgrim and ETNA. 

Are you interested in this position and do you feel at home in a working environment in which responsibility, teamwork and a pleasant atmosphere are key principles? Please send us your application letter?and CV to ATAG Nederland, attn. HR department. 

If you have questions about this position, please contact Xander Gunnewijk, Manager R&D at +31 6 21 24 35 63. 
??? 
Find out more about ATAG Nederland and our brands/products on www.atagbenelux.com. 

 

Agency or sales calls are not appreciated. 

 

 

 

Development Engineer Innovation 

Neem de leiding in de innovatie van premium keukenapparatuur in een internationale omgeving.  

 

Jouw missie  

Als Development Engineer Innovation werk je nieuwe ideeën uit tot prototypes of delen van prototypes voor onze kookplaten en afzuigtechniek. Tijdens de pre-development fase heb je de vrijheid om de best passende oplossingen te onderzoeken en toe te passen. Je bent verantwoordelijk voor het opleveren van een werkend prototype, wat beantwoordt aan de marktvraag. Om dat doel te bereiken werk je samen met je directe collega's en externe partijen zoals leveranciers en kennisinstellingen. Jouw open en creatieve houding inspireert anderen binnen onze R&D-afdeling.  

 

Jouw rol  

Je werkt nauw samen met de projectleider pre-development om marktvragen en technische ideeën te beoordelen en doelen te stellen voor pre-development projecten. Het is jouw rol om de risico's en mogelijkheden van technische problemen van die ideeën te evalueren en prototypes te maken. Bij een succesvol voorontwikkelingsproject zorg je voor een goede overdracht van het opgeleverde prototype naar de lead engineer van het opvolgende ontwikkelingsproject.  

Je maakt deel uit van de R&D-afdeling, bestaande uit Product Engineering, Laboratorium, Modelwerkplaats en Projectmanagement. Je rapporteert aan de Manager R&D (gevestigd in Duiven, Nederland).  

 

Kwalificaties  

 • Bachelor of Master diploma op een van de volgende gebieden: Mechatronica, Technische Natuurkunde, Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar  
 • Algemene technische kennis van luchtstroom, thermodynamica, verbranding, mechatronica en specifieke kennis van tenminste één van deze vakgebieden 
 • Kennis en ervaring met productontwerp 
 • Kennis en ervaring met productontwikkeling 
 • Enige kennis en ervaring met innovatiestrategieën 
 • +5 jaar ervaring in multidisciplinaire teams 
 • Uitstekende communicatievaardigheden 
 • Affiniteit met (premium) consumentenproducten 
 • Uitstekend in het Engels en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk 
 • Bereid om wereldwijd te reizen 
 • Voorkeur: 3D CAD-vaardigheden (zoals Siemens NX) en / of ervaring met simulaties  

 

Verantwoordelijkheden  

Je bent verantwoordelijk voor:  

 • De evaluatie van risico's en mogelijkheden van innovatieve ideeën 
 • Aansturen en leiden van de activiteiten van andere ingenieurs of derden binnen de voorontwikkelingsprojecten 
 • Communicatie met productmanagement en andere belanghebbenden over wensen, eisen en eisen 
 • Vereisten en validaties van prototypes  

 

Profiel 

We zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde kandidaat met uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent een gedreven teamspeler, proactief en goed georganiseerd. Je bent in staat om aan meerdere projecten tegelijk te werken in een dynamische omgeving. Je bent bereid een aantal keer per jaar te reizen om op locatie samen te werken met onze internationale collega’s. Je hebt een hands-on mentaliteit en affiniteit met keukenapparatuur en koken. 

 

Over ATAG Benelux en de Hisense Group  

Onze R&D afdeling in Duiven is het R&D competence center voor gaskookplaten en kookafzuiging binnen de Hisense Group Europe. We ontwikkelen oplossingen voor de wereldwijde markt. Als onderdeel van R&D Cooking ondersteunen we ook andere competence centers binnen de Hisense Group. 

De Hisense Europe Group is een toonaangevende leverancier van witgoedapparatuur met de internationale merken Hisense, Gorenje en het premium merk ASKO, evenals onze Nederlandse merken ATAG, Pelgrim en ETNA. 

Heb je interesse in deze functie en voel je je thuis in een werkomgeving waar verantwoordelijkheid, teamwork en een goede sfeer belangrijke uitgangspunten zijn, stuur dan je sollicitatiebrief met CV aan: ATAG Nederland, t.a.v. de afdeling HRM.  

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Xander Gunnewijk, Manager Research & Development via  +31 6 - 21 24 35 63.  

Wil je meer weten over onze organisatie, kijk dan op?www.atagbenelux.com?en?www.werkenbijatagbenelux.com.? 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.