Development Engineer Gas Technology

Your role  

As a Development Engineer Gas Technology you take the initiative in the development of innovative gas burner technology for our products. Most of the time, you participate in multidisciplinary development teams in pre-development and development projects. You explore new ideas using laboratory test setups and theoretical models such as CFD. You work closely with other engineers to achieve results.  

 

Tasks  

Together with your project team, you create a list of requirements, for which your contribution is focused on the requirements of the functional components such as nozzles, burners, venturi’s etc. You provide a theoretical foundation and you carry out tests to investigate the feasibility. With the design team you take care of the construction of prototypes, and you consult with our suppliers about this. You design measurement setups and possibly perform simulations using a CFD package.  

Together with colleagues you ensure that the final products meet the applicable standards, regulations and validation plans and you are involved in optimizing the prototypes into a product that is ready for series production.  

You ensure proper reporting of the tests carried out and the design process and you monitor the progress of the agreements made.  

 

Qualifications 

 • A Bachelor / Master degree in one the following areas: Mechanical Engineering, (Applied) Physics or comparable 
 • Knowledge of the development of (gas) burner technology 
 • Experience in creating specifications 
 • Knowledge and skills in the field of measurement principles 
 • Several years of demonstrable experience in a similar position. 
 • Some knowledge of (inter) national standards and guidelines. 
 • Experience with CFD is seen as an advantage 
 • Affinity with (premium) consumer products 
 • Excellent in Dutch and English, both orally and in writing  

 

Responsibilities  

You are responsible for: 

 • Creating specifications for the gas technical components within (pre-)development projects 
 • Communication with suppliers about specifications 
 • Assessment of the chosen gas technology on the basis of established requirements 
 • Execution and / or delegation of tests 
 • Validation of components and appliances, from first prototypes to final product 

 

Profile  

We are looking for an enthusiastic, creative and motivated candidate with excellent communication skills and communication skills. You are focused on improving and renewing products. You are a team player and you are good at planning and organizing. You are willing to travel occasionally to work together with our international colleagues at location.  You have a hands-on mentality and affinity with kitchen appliances and cooking.? 

 

About ATAG Benelux and Hisense  

Our R&D department in Duiven is recognized as R&D competence center for gas hobs and cooking fume extractors for our worldwide market of the Hisense Group. As part of R&D Cooking, we also support other development centers. 

The Hisense Europe Group is a leading supplier of white good appliances incorporating the international brands Hisense, Gorenje and the premium brand ASKO, as well as our Dutch brands ATAG, Pelgrim and ETNA. 

If you are interested in this position and you feel at home in a work environment where responsibility, teamwork and a good atmosphere are important principles, send your application letter with CV to: ATAG Nederland, attn the HRM department.  

For questions about the position, please contact Martin van Bruggen, Laboratory Team Leader, telephone number: +31 6  46 38 36 49.  

 

Agency or sales calls are not appreciated.  

 

 

 

Development Engineer Gastechniek 

 

Jouw rol 

Als Development Engineer Gastechniek neem je het initiatief bij de ontwikkeling van innovatieve brandertechnologie voor onze producten. Je werkt veelal samen in een multidisciplinair ontwikkelteam in pre-development én development projecten. Je onderzoekt nieuwe ideeën met behulp van testopstellingen in het laboratorium en theoretische modellen zoals CFD. Je werkt intensief samen met andere engineers om tot resultaat te komen. 

 

Taken 

Samen met je projectteam stel je het eisenpakket samen, waarbij jouw bijdrage gericht is op de eisen van de gastechnische componenten. Je zorgt voor een theoretische onderbouwing en je voert testen uit om de haalbaarheid te onderzoeken. Met het ontwerpteam zorg je voor de bouw van prototypes, en je voert hierover overleg met onze leveranciers. Je ontwerpt meetopstellingen en voert eventueel simulaties uit met behulp van een CFD-pakket.  

Samen met collega’s zorg je ervoor dat de uiteindelijke producten voldoen aan de geldende normen, voorschriften en validatieplannen en je bent betrokken bij het optimaliseren van de prototypes tot een product dat gereed is voor serieproductie.  

Vanzelfsprekend zorg je voor een goede verslaglegging van de uitgevoerde testen en het ontwerpproces en bewaak je de voortgang van de gemaakte afspraken. 

 

Kwalificaties 

 • Een Bachelor/Master diploma in de richting Werktuigbouwkunde, (Toegepaste) Natuurkunde of vergelijkbaar 
 • Kennis van ontwikkeling van (gas)branders 
 • Ervaring met het opstellen van specificaties 
 • Kennis en vaardigheden op het gebied van verbrandingstesten en meetprincipes  
 • Enkele jaren aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie 
 • Enige kennis van (inter)nationale normen en richtlijnen
 • Ervaring met CFD geldt als een pré 
 • Affiniteit met (premium) consumentenproducten 
 • Uitstekend in het Nederlands en Engels, zowel mondelinge als schriftelijk 

 

Verantwoordelijkheden 

Je bent verantwoordelijk voor:  

 • Het opstellen van specificaties voor gastechnische componenten binnen de projecten 
 • Communicatie met leveranciers over specificaties 
 • Beoordeling van gastechniek op basis van opgestelde eisen 
 • Uitvoeren en/of delegeren van testen 
 • Validatie van componenten en toestellen, van eerste prototypes tot eindproduct 

 

Profiel 

Wij zoeken een enthousiaste, creatieve en gemotiveerde kandidaat met uitstekende contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden. Je bent gericht op het verbeteren en vernieuwen van producten. Je bent een echte teamspeler en kunt uitstekend plannen en organiseren. Je bent bereid een aantal keer per jaar te reizen om op locatie samen te werken met onze internationale collega’s. Je hebt een hands-on mentaliteit en affiniteit met keukenapparatuur en koken. 

 

Over ATAG Benelux en Hisense Europe Group 

Onze R&D afdeling in Duiven is het R&D competence center voor gaskookplaten en kookafzuiging binnen de Hisense Europe Group. We ontwikkelen oplossingen voor de wereldwijde markt. Als onderdeel van R&D Cooking ondersteunen we ook andere competence centers binnen de Hisense Group. 

De Hisense Europe Group is een toonaangevende leverancier van witgoedtoestellen met de internationale merken Hisense, Gorenje en het premiummerk ASKO, evenals onze Nederlandse merken ATAG, Pelgrim en ETNA. 

 
Heb je interesse in deze functie en voel je je thuis in een werkomgeving waar verantwoordelijkheid, teamwork en een goede sfeer belangrijke uitgangspunten zijn, stuur dan je sollicitatiebrief met CV aan: ATAG Nederland, t.a.v. de afdeling HRM.  
 
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Martin van Bruggen, Teamleider Laboratorium, telefoonnummer: +31 6  46 38 36 49. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.