Development Engineer Electronics

 

Your role  

As a Development Engineer Electronics you take the initiative in the development of electronics for our hobs and cooking fume extractors (hoods). Most of the time, you work together in a multidisciplinary development team in pre-development and development projects. You are regularly in consultation with external parties about constraints and deliverables. You take the lead in drawing up specifications and you assess delivered electronics from external parties. Besides this, you support other engineers with electronics for (automated) test setups.  

 

Tasks  

Together with your project members, you create a list of requirements, in which your contribution is aimed at the requirements for electronics. You provide a theoretical foundation and you carry out tests to investigate the feasibility of the proposed design. With the project team you take care of the creation of prototypes and you consult with our suppliers about this.  

Together with colleagues you ensure that the final products meet the applicable standards, regulations and validation plans and you are involved in optimizing the prototypes to a product that is ready for series production.  

You ensure proper reporting of the tests carried out and the design process and you monitor the progress of the agreements made.  

 

Qualifications  

 • A Bachelor or Master degree in one of the following area’s: Embedded systems, Mechatronics, Electronics or similar  
 • Knowledge of embedded software development  
 • Experience in creating specifications 
 • Experience with PCB design 
 • Experience with electronics simulations (e.g. LTspice) 
 • Knowledge of the electronics production process and the final tests involved 
 • Several years of demonstrable experience in a similar position. 
 • Knowledge and skills in the field of measurement principles 
 • Some knowledge of (inter) national standards and guidelines.  
 • Affinity with (premium) consumer products 
 • Excellent in Dutch and English, both orally and in writing  

 

Responsibilities  

You are responsible for:  

 • Drawing up specifications for electronics within (pre-)development projects 
 • Communication with suppliers about specifications 
 • Evaluation of electronics based on established requirements 
 • Execution and / or delegation of tests 
 • Validations of components and appliances, from first prototypes to final product  

 

Profile  

We are looking for an enthusiastic, creative and motivated candidate with excellent communication skills and communication skills. You are focused on improving and renewing products. You are a real team player and you are good at planning and organizing. You are not afraid to take the lead. You are willing to travel occasionally to work together with our international colleagues at location.  You have a hands-on mentality and affinity for kitchen appliances and cooking.? 

 

About ATAG Benelux and Hisense Europe Group 

Our R&D department in Duiven is recognized as R&D competence center for hobs and cooking fume extractors for our worldwide market of the Hisense Europe Group. As part of R&D Cooking, we also support other development centers. 

The Hisense Europe Group is a leading supplier of white good appliances incorporating the international brands Hisense, Gorenje and the premium brand ASKO, as well as our Dutch brands ATAG, Pelgrim and ETNA. 

If you are interested in this position and you feel at home in a working environment where responsibility, teamwork and a good atmosphere are important principles, please send your application letter with CV to: ATAG Nederland, attn the HRM department.  

For questions about the position, please contact Martin van Bruggen, Laboratory Team Leader, telephone number: +316 - 46383649.  

 

Agency or sales calls are not appreciated.  

 

 

 

 

Development Engineer Electronica 

 

Jouw rol 

Als Development Engineer Electronica neem je het initiatief bij de ontwikkeling van electronica voor onze kookplaten en afzuigtechniek. Je werkt veelal samen in een multidisciplinair ontwikkelteam in pre-development én development projecten. Daarbij heb je veel contact met externe partijen. Je neemt het voortouw in opstellen van specificaties en je beoordeelt opgeleverde electronica van externe partijen. Daarnaast ondersteun je andere engineers met electronica voor (geautomatiseerde) testopstellingen. 

 

Taken 

Samen met je projectteam stel je het eisenpakket samen, waarbij jouw bijdrage gericht is op de eisen van de electronica. Je zorgt voor een theoretische onderbouwing en je voert testen uit om de haalbaarheid te onderzoeken. Met het projectteam zorg je voor de bouw van prototypes en je voert hierover overleg met onze leveranciers. 

Samen met collega’s zorg je ervoor dat de uiteindelijke producten voldoen aan de geldende normen, voorschriften en validatieplannen en je bent betrokken bij het optimaliseren van de prototypes tot een product dat gereed is voor serieproductie.  

Vanzelfsprekend zorg je voor een goede verslaglegging van de uitgevoerde testen en het ontwerpproces en bewaak je de voortgang van de gemaakte afspraken. 

 

Kwalificaties 

 • Een Bachelor/Master diploma in een van de richtingen Embedded systems, Mechatronica, Elektronica of vergelijkbaar 
 • Kennis van ontwikkeling van embedded software 
 • Ervaring met het opstellen van specificaties 
 • Ervaring met pcb ontwerp 
 • Ervaring met electronicasimulaties (bijv. LTspice) 
 • Kennis van het productieproces van electronica en de eindtesten daarbij
 • Enkele jaren aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie.  
 • Kennis en vaardigheden op het gebied van meetprincipes  
 • Enige kennis van (inter)nationale normen en richtlijnen.  
 • Affiniteit met (premium) consumentenproducten 
 • Uitstekend in het Nederlands en Engels, zowel mondelinge als schriftelijk 

 

Verantwoordelijkheden  

Je bent verantwoordelijk voor:  

 • Het opstellen van specificaties voor electronica binnen (pre-)development projecten 
 • Communicatie met leveranciers over specificaties 
 • Beoordeling van electronica op basis van opgestelde eisen 
 • Uitvoeren en/of delegeren van testen 
 • Validaties van componenten en toestellen, vanaf prototypes tot eindproduct 

 

Profiel 

Wij zoeken een enthousiaste, creatieve en gemotiveerde kandidaat met uitstekende contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden. Je bent gericht op het verbeteren en vernieuwen van producten. Je bent een echte teamspeler en kunt goed plannen en organiseren. Je bent niet bang om het initiatief te nemen.  Je bent bereid een aantal keer per jaar te reizen om op locatie samen te werken met onze internationale collega’s. Je hebt een hands-on mentaliteit en affiniteit met keukenapparatuur en koken. 

 

Over ATAG Benelux en Hisense Europe Group 

Onze R&D afdeling in Duiven is het R&D competence center voor gaskookplaten en kookafzuiging binnen de Hisense Europe Group. We ontwikkelen oplossingen voor de wereldwijde markt. Als onderdeel van R&D Cooking ondersteunen we ook andere competence centers binnen de Hisense Group. 

De Hisense Europe Group is een toonaangevende leverancier van witgoedapparatuur met de internationale merken Hisense, Gorenje en het premium merk ASKO, evenals onze Nederlandse merken ATAG, Pelgrim en ETNA. 

Heb je interesse in deze functie en voel je je thuis in een werkomgeving waar verantwoordelijkheid, teamwork en een goede sfeer belangrijke uitgangspunten zijn, stuur dan je sollicitatiebrief met CV aan: ATAG Nederland, t.a.v. de afdeling HRM.  
 
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Martin van Bruggen, Teamleider Laboratorium, telefoonnummer: +316 - 46383649.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.