Certification Engineer (fulltime)

Jouw rol

ATAG Benelux is een vooraanstaande leverancier van keukenapparatuur. Naast keukenapparatuur voor onze merken ATAG, Pelgrim en ETNA ontwikkelen we ook voor andere merken binnen de Hisense Group. Als Certification Engineer begeleid je onze projecten door het hele proces van certificering. Dat begint al in de conceptfase waar je een bijdrage levert met kennis en inzichten vanuit de regelgeving. Dat certificeringsproces eindigt wanneer voor de betreffende producten alle certificaten en documentatie op orde zijn. Daarnaast draag je actief bij aan het vergroten van onze kennis over regelgeving en certificering. Dat kan enerzijds door deel te nemen aan relevante internationale normalisatiecommissies en anderzijds door samen te werken met andere Certification Engineers binnen onze internationale R&D-centra.

Taken

Samen met je projectteam stel je een pakket van eisen op, waarbij jouw bijdrage gericht is op de eisen uit regelgeving. Je draagt bij aan het vergoten van de kennis van onze R&D-collega's op  inzichten in standaarden en helpt bij het creëren van goede testmethoden. Waar nodig werk je samen met ons laboratorium om testen uit te voeren. Met onze internationale collega's onderhoud je goed contact en je zorgt dat updates van standaarden gedeeld worden in ons bedrijf. Het is jouw taak om het certificeringsproces te regelen. Daarvoor sta je in contact met certificeringsinstituten en testhuizen om externe keuring en certificering van onze producten te regelen. Je zorgt ervoor dat alle documentatie die daarbij hoort correct is en goed wordt beheerd.

Kwalificaties

•    Een Bachelor diploma in Engineering (Werktuigbouwkunde, Electro, Ontwerp etc.) of een gelijkwaardig niveau door aantoonbare ervaring 
•    Kennis van (inter)nationale normen en richtlijnen 
•    Ervaring of interesse in toepassing van normen en regelgeving
•    Kennis van de ontwikkeling van consumentenproducten
•    Ervaring in het maken van specificaties
•    Affiniteit met veiligheid en prestaties van consumentenproducten
•    Uitstekend in Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk


Verantwoordelijkheden

Je bent verantwoordelijk voor: 
•    Toepassen van kennis van normen en regelgeving in onze projecten
•    Organiseren van de certificering van onze producten
•    Correct afhandelen van alle documentatie die onderdeel uitmaakt van het certificeringsproces
•    Beheren en eventueel aanschaffen van relevante normen en voorschriften voor onze R&D-afdeling

Profiel

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, creatieve en gemotiveerde kandidaat met uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent gericht op het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van apparaten. Je bent een teamspeler en bent goed in plannen en organiseren. Je bent bereid af en toe te reizen. Je hebt een hands-on mentaliteit en affiniteit met keukenapparatuur en koken.

Over ATAG Benelux en Hisense Europe Group

Onze R&D afdeling in Duiven is het R&D competence center voor gaskookplaten en kookafzuiging binnen de Hisense Europe Group. We ontwikkelen oplossingen voor de wereldwijde markt. Als onderdeel van R&D Cooking ondersteunen we ook andere competence centers binnen de Hisense Group.

De Hisense Europe Group is een toonaangevende leverancier van witgoedtoestellen met de internationale merken Hisense, Gorenje en het premiummerk ASKO, evenals onze Nederlandse merken ATAG, Pelgrim en ETNA.

Heb je interesse in deze functie en voel je je thuis in een werkomgeving waar verantwoordelijkheid, teamwork en een goede sfeer belangrijke uitgangspunten zijn, stuur dan je sollicitatiebrief met CV aan: ATAG Nederland, t.a.v. de afdeling HRM. 

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Martin van Bruggen, Teamleider Laboratorium, telefoonnummer: +31 6  46 38 36 49.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Certification Engineer (fulltime)

Your role 

As a Certification Engineer you are guiding our projects through the whole process of certification. That starts at the conceptual phase where you contribute with knowledge and insights from the regulatory point of view. It ends when products are fully compliant. Beside this, you actively contribute to increase our knowledge about regulations and certification, in two ways: by taking part in relevant international standardisation committees and regulatory bodies and by working together with other certification engineers within our international R&D centers. 

Tasks 

Together with your project team, you create a list of requirements, for which your contribution is focused on the requirements from regulations. You educate our R&D colleagues with insights from standards and help to create good testing methods. If necessary, you cooperate with our laboratory to carry out tests. With our international colleagues you keep track of updates of standards and spread them throughout the company. 
You are in the lead to arrange the certification process. For that, you are in contact with certification institutes and test houses to arrange external test en certification for our products. And you ensure that all documentation that belongs to it is correct and properly handled.

Qualifications

•    A Bachelor degree in Engineering (Mechanical, Electronic, Design etc.) or an equivalent level by demonstrable experience
•    Knowledge of (inter) national standards and guidelines
•    Experience or Interest in application of standards and regulations
•    Knowledge of the development of consumer products
•    Experience in creating specifications
•    Affinity with safety and performance of consumer products
•    Excellent in Dutch and English, both orally and in writing 


Responsibilities 

You are responsible for:
•    Application of knowledge of Standards and regulations in projects
•    Arranging certification of our products
•    Proper handling of all documentation that is part of the certification process 
•    Making available relevant standards and regulations for our R&D center

Profile 

We are looking for an enthusiastic, creative and motivated candidate with excellent communication skills. You are focused on ensuring the quality and safety of appliances. You are a team player and you are good at planning and organizing. You are willing to travel occasionally.  You have a hands-on mentality and affinity with kitchen appliances and cooking. 

About ATAG Benelux and Hisense 

Our R&D department in Duiven is recognized as R&D competence center for gas hobs and cooking fume extractors for our worldwide market of the Hisense Group. As part of R&D Cooking, we also support other development centers.

The Hisense Europe Group is a leading supplier of white good appliances incorporating the international brands Hisense, Gorenje and the premium brand ASKO, as well as our Dutch brands ATAG, Pelgrim and ETNA.

If you are interested in this position and you feel at home in a work environment where responsibility, teamwork and a good atmosphere are important principles, send your application letter with CV to: ATAG Nederland, attn the HRM department. 

For questions about the position, please contact Martin van Bruggen, Laboratory Team Leader, telephone number: +31 6  46 38 36 49. 

Acquisition in response to this vacancy is not appreciated.